Bebauungsplan

Map Fläche A Fläche D Fläche E Fläche F Fläche G
1 EnD-I 3,5ha 2 Genan NRW 11ha 4 WSA 2,5ha
5 Lüning 1,2ha 6 Deutsche Asphalt 3,5ha 7 Kläsener 6,2h a
8 ReFat 2ha 9 DPD 4ha 10 PolymerLatex 3ha
11 Auktion & Markt 3ha 12 DDD Drahtwerke 2ha 13 Humbert 1ha
14 DELA 3,5ha 15 Spielmann 3,9ha  
     
H Hafen i Informationsbüro